Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

3/ZP/2024 - Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 28.02.2024, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

4235650,31 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 801 2024-01-25
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 102 2024-02-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 74 2024-01-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja projektowa - Przedmiary zip 12313 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.1 zip 58395 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.10 zip 33602 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.11 zip 75143 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.12 zip 74158 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.13 zip 9128 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.14 zip 37329 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.2 zip 2853 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.3 zip 507 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.4 zip 66403 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.5 zip 66486 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.6 zip 10689 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.7 zip 73872 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.8 zip 53071 2024-01-25
Dokumentacja projektowa cz.9 zip 53292 2024-01-25
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32 2024-01-25
Dokumenty formalno-prawne zip 5899 2024-01-25
Formularz oferty doc 67 2024-01-25
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 154 2024-01-25
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30 2024-01-25
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 33 2024-01-25
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 27 2024-01-25
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 35 2024-01-25
Projekt umowy doc 206 2024-01-25
Protokół narady koordynacyjnej pdf 895 2024-01-25
STWiORB pdf 17805 2024-01-25
Wykaz osób doc 48 2024-01-25
Wykaz robót budowlanych doc 37 2024-01-25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2024-01-25
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 2 doc 23 2024-02-16
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 1 doc 22 2024-01-30
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 26 2024-02-16
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 24 2024-02-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 84 2024-04-12
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21 2024-02-28
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2024-02-28
Dodatkowy przedmiar robót przebudowy linii średniego napięcia pdf 106 2024-01-30
espd-request(Jedz) ) xml 112 2024-01-25