Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

ZP-271-64/19 - Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii w Krakowie ( endoprotezy, ekspandery)
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie implanty 2019-OJS199-483113-pl pdf 156 2019-10-15
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 123 2019-10-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2019-10-15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73 2019-10-15
Oświadczenie CE doc 20 2019-10-15
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 120 2019-10-15
Wzór umowy cz.4 doc 37 2019-10-15
Wzór umowy implanty 2 doc 88 2019-10-15
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 61 2019-11-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja wybór 64.19.Scan pdf 634 2019-12-16
Informacja z otwarcia ofert doc 60 2019-11-15