Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks: +48124231565
Adres strony internetowej: www.onkologia.krakow.pl

ZP-271-64/19 - Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii w Krakowie ( endoprotezy, ekspandery)

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Onkologii w Krakowie ( endoprotezy, ekspandery)
ZP-271-64/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-15 12:00:00
2019-11-15 12:30:00
60 dni

: 2019-10-15 09:51:04
: Sułkowska-Sajdak Iwona