Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

75/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Data publikacji: 06.09.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
540432,00 zł brutto
Zadanie 2 -
2332800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2019 ogłoszenie pdf 146 2019-08-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64 2019-08-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-08-27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-08-27
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-08-27
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-08-27
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 85 2019-08-27
wzór umowy 75-2019 doc 200 2019-08-27
załącznik 1 do oferty docx 17 2019-08-27
załącznik 2 do oferty docx 15 2019-08-27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26 2019-08-27
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2019 pytania docx 15 2019-08-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
75-2019 przedłużenie zapytań doc 47 2019-08-28