Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP 010/2019 - Dostawa produktów leczniczych i do żywienia dojelitowego, wyrobów medycznych i preparatów diagnostycznych- 105 części
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 010 2019 SIWZ pdf 1205 2019-02-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 89 2019-02-15
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 1137 2019-02-15
ZP 010 2019 Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 19 2019-02-15
ZP 010 2019 Załącznik Nr 5 do SIWZ Dokument dotyczący przynależności do grup docx 34 2019-02-15
ZP 010 2019 Załącznik Nr 6 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące zaoferow docx 20 2019-02-15
ZP 010 2019 Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy pdf 91 2019-02-15
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty_04.03.2019 xls 1048 2019-03-04
ZP 010 2019 SIWZ Zmiana treści SIWZ (3) pdf 104 2019-03-14
ZP 010 2019 Wyjaśnienie i zmiana treśći SIWZ (2) zip 531 2019-03-14
ZP 010 2019 Zmiana treści SIWZ (1) pdf 706 2019-03-04
ZP 010 2019 Zmiana treści SIWZ (4) zip 983 2019-03-20
ZP.010.2019 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (2) pdf 43 2019-03-22
ZP.010.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 43 2019-03-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP 010 2019 Informacja z otwarcia ofert pdf 659 2019-04-02
ZP 010 2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1377 2019-02-15
ZP 010 2019 Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ZadanieNr66 doc 79 2019-02-15
ZP_010_19_inform_uniewaz_01_podpisTB pdf 111 2019-05-14