Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP 010/2019 - Dostawa produktów leczniczych i do żywienia dojelitowego, wyrobów medycznych i preparatów diagnostycznych- 105 części

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych i do żywienia dojelitowego, wyrobów medycznych i preparatów diagnostycznych- 105 części
ZP 010/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-26 10:00:00
2019-03-26 11:00:00
60 dni

: 2019-02-15 13:34:28
: Pietruszyńska Urszula