Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.103.2022.RM - Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 08.09.2022, godz. 11:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

44115,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0032226001 z dnia 2022-08-26 pdf 159 2022-08-26
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.09.2022 pdf 38 2022-09-05
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.09.2022 r. pdf 38 2022-09-01
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - ZP.271.1.103.2022-sig pdf 1103 2022-08-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OPZ - ZP.271.1.103.2022 pdf 161 2022-08-26
PPU - ZP.271.1.103.2022 pdf 433 2022-08-26
Załącznik 1 do OPZ pdf 910 2022-08-26
Załącznik 2 do OPZ pdf 581 2022-08-26
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. Modyfikacja SWZ 30.08.2022 ZP.271.1.103.2022-sig pdf 537 2022-08-30
formularz ofertowy oraz załączniki w wersji edytowalnej docx 74 2022-08-30
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ_05.09.2022 - ZP.271.1.103.2022-sig pdf 810 2022-09-05
Wyjaśnienia treści SWZ_01.09.2022 - ZP.271.1.103.2022-sig pdf 787 2022-09-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.103.2022-sig pdf 403 2022-09-08