Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-61-2022 - Dyski 6TB do macierzy dyskowej - 5 szt.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.09.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

3823,55 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 94 2022-09-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 187 2022-09-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 26 2022-09-20
Zał. nr 2 Specyfikacja asortymentowo cenowa doc 42 2022-09-20
Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2022-09-20
Zał. nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 276 2022-09-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2022-09-29
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2022-09-29