Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-61-2022 - Dyski 6TB do macierzy dyskowej - 5 szt.

Informacje o zamówieniu
Dyski 6TB do macierzy dyskowej - 5 szt.
DZP-270-61-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-09-29 11:00:00
2022-09-29 11:30:00
2022-10-28

: 2022-09-20 15:08:09
: Kupczyk Tomasz