Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-6-2023 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do laparoskopu Stryker
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 25.01.2023, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

98712,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 58 2023-01-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 - Formularz oferty docx 27 2023-01-17
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 12 2023-01-17
Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 31 2023-01-17
Zał. nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 136 2023-01-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2023-01-25
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2023-01-25
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117 2023-01-17