Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-6-2023 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do laparoskopu Stryker

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do laparoskopu Stryker
DZP-270-6-2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-25 11:00:00
2023-01-25 11:30:00
2023-02-23

: 2023-01-17 14:57:31
: Perlińska Karolina