Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.49.2023.AR - Dostawa stanowiska do badań nieniszczących materiałów stosowanych w technologiach kosmicznych metodą diagnostyki terahercowej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.08.2023, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

324000,41 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 103 2023-07-13
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 pdf 42 2023-08-17
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 41 2023-08-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 72 2023-07-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Projekt umowy zm. dn. 10.08.2023 (zmieniony) doc 93 2023-08-11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 28 2023-07-13
Projekt umowy doc 94 2023-07-13
Wzór oferty doc 57 2023-07-13
Wzór protokołu odbioru docx 17 2023-07-13
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 44 2023-08-17
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz POWIADOMIENIE o zmianach w SWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert doc 42 2023-08-11
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 38 2023-08-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 37 2023-08-31