Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

40/2019 - Dostawa leku z programu lekowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.06.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

216471,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (40-2019) pdf 116 2019-06-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 58 2019-06-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-06-03
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-06-03
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-06-03
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-06-03
Wzór oferty elektronicznej xls 68 2019-06-03
Załącznik do SIWZ - wzór umowy docx 29 2019-06-03
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-06-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2019-06-17
Instrukcja wypełnienia formularza oferty docx 14 2019-06-03