Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

40/2019 - Dostawa leku z programu lekowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa leku z programu lekowego
40/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-06-17 12:00:00
2019-06-17 12:15:00
2019-08-15

: 2019-06-03 10:07:18
: Wasilczyk Iwona