Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.072.2019 - Echokardiografy z wyposażeniem
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_072_2019_SIWZ_podpisTB pdf 5113 2019-10-01
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP.072.2019- zał 2 do SIWZ- OZP, parametry graniczne odcinające docx 70 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 3 do SIWZ- formularz asortymentowo cenowy xlsx 17 2019-10-01
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_072_2019_wyjaśnienia_SIWZ(01)_podpisTB pdf 1498 2019-10-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_072_2019_wybor_podpisTB pdf 368 2019-11-18
ZP_072_19_Informacja_z_otwarcia_podpisTB pdf 346 2019-11-08
ZP.072.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67 2019-11-06
ZP.072.2019 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (03) pdf 376 2019-10-31
ZP_072_2019_wyjaśnienia_SIWZ(02)_podpisTB pdf 649 2019-10-25
ZP.072.2019- Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 1 do SIWZ- wzór oferty xls 45 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 10 do SIWZ- wzór umowy doc 198 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 5 do SIWZ docx 24 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 6 do SIWZ- Wykaz dostaw lub usług docx 20 2019-10-01
ZP.072.2019- zał 7,8,9 do- SIWZ Oświadczenie wykonawcy, docx 17 2019-10-01
ZP.072.2019- zał. 4 JEDZ zip 83 2019-10-01