Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.072.2019 - Echokardiografy z wyposażeniem

Informacje o zamówieniu
Echokardiografy z wyposażeniem
ZP.072.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-07 09:00:00
2019-11-07 09:00:00
60 dni

: 2019-10-01 10:27:41
: Kolasiński Michał