Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

73/2019 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Data publikacji: 11.09.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
290000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
610870,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2019 ogłoszenie pdf 144 2019-08-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59 2019-08-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2019 formularz oferty xls 74 2019-08-21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-08-21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-08-21
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-08-21
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-08-21
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 62 2019-08-21
Załącznik do formularza oferty - Pakiet nr 1 doc 64 2019-08-21
Załącznik do formularza oferty - Pakiet nr 2 doc 134 2019-08-21
Załącznik do SIWZ - wzór umowy doc 205 2019-08-21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-08-21
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2019 odpowiedź na pytania docx 20 2019-09-04
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2019 Informacja z otwarcia ofert docx 23 2019-09-11
73-2019 zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-09-02
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 19 2019-08-28