Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

73/2019 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
73/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-09-11 12:00:00
2019-09-11 12:15:00
2019-11-09

: 2019-08-27 13:02:22
: Harackiewicz Emilia