Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 80 00
Faks: 831 88 80
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

120/2018 - Dostawa stentgraftów
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie pdf 130 2018-12-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58 2018-12-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 14 2018-12-20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2018-12-20
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 20 2018-12-20
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 dotx 13 2018-12-20
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 88 2018-12-20
Wzór umowy docx 30 2018-12-20
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zapytania docx 15 2019-01-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 36 2019-02-06
Infrmacja z otwarcia ofert doc 45 2019-01-29