Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

120/2018 - Dostawa stentgraftów

Informacje o zamówieniu
Dostawa stentgraftów
120/2018
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-28 10:00:00
2019-01-28 11:00:00
2019-03-28

: 2018-12-20 13:34:53
: Jakimowicz Urszula