Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-560/22 - na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-560/22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 14.11.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

400000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 16 2022-10-14
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna docx 70 2022-10-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28 2022-10-14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80 2022-10-14
Oświadczenie sankcyjne doc 47 2022-10-14
Wzór formularza oferty docx 28 2022-10-14
Wzór_umowy doc 128 2022-10-14
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)2 doc 9 2022-10-27
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 10 2022-10-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 9 2022-11-14
espd-request (13) xml 137 2022-10-14