Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

63/2019 - Dostaw leków i materiałów medycznych
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5336 2019-08-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75 2019-07-29
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-07-29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-07-29
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-07-29
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-07-29
USK - wzór umowy na leki pakiety doc 103 2019-07-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
63-2019 sprostowanie 2 docx 22 2019-09-20
63-2019 zmiana ogłoszenia 2 pdf 68 2019-09-02
Anulowanie wyboru - pakiet nr 159 docx 14 2019-12-17
Anulowanie wyboru - pakiet nr 159 docx 14 2019-12-03
Informacja z otwarcia ofert doc 60 2019-10-09
Informacja z otwarcia ofert - poprawione docx 61 2019-10-23
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert doc 48 2019-08-28
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej docx 92 2019-10-30
sprostowanie do przetargu docx 15 2019-08-21
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 3284 2019-07-29
Zapytania docx 71 2019-09-24
Zapytania cz. 2 docx 14 2019-09-26
zawiadomienie ws informacji z otwarcia ofert docx 23 2019-10-18
zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 67 2019-08-26