Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

63/2019 - Dostaw leków i materiałów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostaw leków i materiałów medycznych
63/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-03 12:00:00
2019-10-03 12:15:00
2019-12-31

: 2019-07-29 09:26:52
: Jakimowicz Urszula