Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.16.2021 - Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 23.08.2021, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

300000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 548 2021-08-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 51 2021-08-06
2. Kosztorys ofertowy xlsx 16 2021-08-06
5. F-WYKAZ OSÓB doc 33 2021-08-06
6. Wykaz robót doc 32 2021-08-06
7. F-Oświadczenie-uprawnienia doc 29 2021-08-06
9. Umowa - projekt droga Zduny doc 121 2021-08-06
dokumentacja techniczna zip 5617 2021-08-06
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2021-08-06
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2021-08-06
przedmiar Ul. Miła Zduny pdf 130 2021-08-06
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2021-08-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wykonaniu umowy pdf 55 2021-12-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 65 2021-10-13
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-08-23
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120 2021-08-06