Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.16.2021 - Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny.
Zp.In.271.16.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-23 09:45:00
2021-08-23 10:00:00
2021-09-21

: 2021-08-06 09:11:26
: Woźniak Wojciech