Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.84.2023.AW - Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2024 - 2025
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 20.11.2023, godz. 13:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

120000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu_10.11.2023 pdf 153 2023-11-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU pdf 207 2023-11-10
SWZ-sig pdf 775 2023-11-10
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej doc 176 2023-11-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwacia ofert_20.11.2023r-sig pdf 368 2023-11-20