Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.84.2023.AW - Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2024 - 2025

Informacje o zamówieniu
Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2024 - 2025
ZP.271.1.84.2023.AW
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2023-11-20 13:00:00
2023-11-20 13:15:00
2023-12-19

: 2023-11-10 13:34:39
: Wesołowska Agnieszka