Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.9.2021 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce w sezonie zimowym 2021/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 20.10.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

35000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert pdf 1270 2021-10-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 29 2021-10-11
Załącznik nr 2 - Wykaz usług docx 18 2021-10-11
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam docx 18 2021-10-11
Załącznik nr 4 - Wykaz narzędzi docx 19 2021-10-11
Załącznik nr 5 - Projekt umowy pdf 930 2021-10-11
Załącznik nr 6 - Szczegółowe warunki umowy pdf 558 2021-10-11
Załącznik nr 7 - Warunki techniczne pdf 330 2021-10-11
Załącznik nr 8 - Protokół przekazania sprzętu pdf 518 2021-10-11
Załącznik nr 9 -Specyfikacje Techniczne pdf 913 2021-10-11
Załącznik nr 10 - Wykaz dróg powiatowych objętych zamówieniem pdf 60 2021-10-11
Załącznik nr 11 - Mapka standardy ZUD pdf 492 2021-10-11
Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna RODO pdf 460 2021-10-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 248 2021-10-20