Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3431.9.2021 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce w sezonie zimowym 2021/2022
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce w sezonie zimowym 2021/2022
ZDP-DT.3431.9.2021
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2021-10-20 10:00:00
2021-10-20 10:30:00
2021-11-18

: 2021-10-11 13:32:25
: Kocisz Agnieszka