Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP-99/2022 - Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (14 zadań) - dogrywka (ZAPYTANIE OFERTOWE).

Informacje o zamówieniu
Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (14 zadań) - dogrywka (ZAPYTANIE OFERTOWE).
ZP-99/2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Usługi
2022-10-18 09:30:00
2022-10-18 10:00:00
2022-11-16

: 2022-10-07 13:21:39
: Sułkowski Tomasz