Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.5.2021 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Informacje o zamówieniu
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.
Zp.In.271.5.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-04-30 09:45:00
2021-04-30 10:00:00
2021-05-29

: 2021-04-20 11:24:29
: Woźniak Wojciech