Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/22/2019 - Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego (SM)

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego (SM)
EP/22/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-24 09:00:00
2019-05-24 09:30:00
2019-07-22

: 2019-04-23 09:17:06
: Marcinkowska Małgorzata