Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.15.2022 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek

Informacje o zamówieniu
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.15.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-21 09:45:00
2022-07-21 10:00:00
2022-08-19

: 2022-06-22 14:33:36
: Woźniak Wojciech