Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.2.2023 - Budowa ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia

Informacje o zamówieniu
Budowa ujęcia wody 1J dla SUW Tłokinia
Zp.In.271.2.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-01-26 09:45:00
2023-01-26 10:00:00
2023-02-24

: 2023-01-11 14:56:36
: Kubasik Krzysztof