Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-244/22 - dostawa wyciągu chemicznego dygestorium - KC-zp.272-244/22
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
dostawa wyciągu chemicznego dygestorium - KC-zp.272-244/22
KC-zp.272-244/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-25 10:00:00
2022-05-25 10:30:00
2022-06-23

: 2022-05-17 11:10:26
: Droździel - Włodarska Patrycja