Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.25.2021.AR - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych

Informacje o zamówieniu
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych
RI.ZP.271.25.2021.AR
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-11-19 11:00:00
2021-11-19 11:10:00
2022-02-16

: 2021-10-20 10:16:12
: Różańska Aneta