Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/5277/D/19 - Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części
ZP/5277/D/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-02-19 10:00:00
2020-02-19 11:00:00
60 dni

: 2020-01-16 09:21:59
: Czerniak Arleta