Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-237/22 - Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach wraz z remontem oświetlenia podstawowego laboratoriów piwnic pawilonu A-2 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-237/22

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach wraz z remontem oświetlenia podstawowego laboratoriów piwnic pawilonu A-2 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-237/22
KC-zp.272-237/22
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-16 09:00:00
2022-05-16 10:00:00
2022-06-14

: 2022-04-25 12:36:17
: Ćwiertnia Joanna