Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/TP/05/2022/ - Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Informacje o zamówieniu
Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ZP/TP/05/2022/
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-09 10:30:00
2022-05-09 11:30:00
2022-05-23 10:30:00
2022-05-23 11:00:00
2022-06-07

: 2022-04-25 15:04:04
: Budzik Sylwia