Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/5925/D/21 - Dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem

Informacje o zamówieniu
Dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem
ZP/5925/D/21
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-08-01 10:00:00
2022-08-01 11:00:00
2022-10-29

: 2022-06-15 09:15:52
: Korcz Aleksandra