Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: e-propublico.pl

21/P/2024 - Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki

Informacje o zamówieniu
Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki
21/P/2024
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-04-02 12:00:00
2024-04-02 13:00:00
2024-06-30

: 2024-02-19 11:02:42
: Chylewska Agnieszka