Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych
312/P/2019 Dostawa środków kontrastowych 2019-06-24 09:00:00
310/P/2019 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2019-07-03 09:00:00
318/P/2019 Dostawa produktów leczniczych 2019-07-09 09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń