Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych
295/P/2019 Dostawa produktów leczniczych 2019-04-25 09:00:00
293/P/2019 Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego min 1,5 T i mammografu cyfrowego 2019-05-14 09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń