Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
683/P/2022 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 18.07.2022
09:00:00
686/P/2022 Dostawa środków kontrastowych 14.07.2022
09:00:00
685/P/2022 Doposażenie zestawu laparoskopowego Karl Storz 04.07.2022
09:00:00
679/P/2022 Dostawa produktów leczniczych 01.07.2022
09:00:00
684/P/2022 Dostawa worków na odpady medyczne z nadrukiem i niemedyczne wykonane z folii polietylenowej LDPE, jednorazowego użytku 27.06.2022
09:00:00