Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
602/P/2021 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2021-11-16 09:00:00
592/P/2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przez okres 12 miesięcy 2021-10-25 09:00:00
598/P/2021 Dostawa urządzeń drukujących 2021-10-22 12:00:00
604/P/2021 Dostawa stołu operacyjnego z przesuwem wzdłużnym i materacami 2021-10-21 12:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń