Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
539/P/2021 Modernizacja węzła cieplnego w budynku zaplecza technicznego Zakładu Medycyny Nuklearnej 2021-05-06 09:00:00