Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
753/P/2022 Usługa serwisowa aparatu Nextseq550 01.12.2022
12:00:00