Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: e-propublico.pl

Wyniki
Brak wyników
Unieważnienia
Sygnatura Temat
48/P/2024 Rozbudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ambulatorium Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy
18/P/2024 Przeniesienie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych obsługujących Pracownie Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego w Budynku E dla potrzeb budowy nowego budynku
1/P/2024 Dostawa i uruchomienie sprężarki bezolejowej o zmiennej wydajności i zasilanej poprzez falownik do Centrum Onkologii w Bydgoszczy
885/P/2023 Wdrożenie systemu wspierającego obsługę i zarządzanie Zakładem Mikrobiologii oraz integracja z systemem szpitalnym
895/P/2023 Kompleksowa obsługa serwisowa oraz konserwacja instalacji i urządzeń technicznych, infrastruktury budowlanej w obiektach Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) Centrum Onkologii w Bydgoszczy
848/P/2023 Wdrożenie systemu wspierającego obsługę i zarządzanie Zakładem Mikrobiologii oraz integracja z systemem szpitalnym
846/P/2023 Roczny serwis infrastruktury sieciowej i sprzętowej
804/P/2023 Dzierżawa: analizatora spektrometrii mas; kompatybilnego, automatycznego systemu do oceny wrażliwości bakterii oraz w pełni zautomatyzowanego systemu do analizy próbek metodą wieloparametrowego PCR (multiplex PCR) w systemie zamkniętym wraz z niezbędnymi materiałami jednorazowymi
792/P/2023 Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i techniczno-wykonawczego budowy agregatu absorpcyjnego do wytwarzania wody lodowej na potrzeby Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
800/P/2023 Usługa serwisowa dwóch systemów ExacTrac Dynamic wraz z serwerem
Poprzednie Następne