Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
781/P/2023 Kompleksowa usługa odbudowy instrumentarium chirurgicznego będącego własnością Zamawiającego 19.05.2023
12:00:00
807/P/2023 Usługa serwisowa dwóch systemów ExacTrac Dynamic wraz z serwerem 06.04.2023
12:00:00
802/P/2023 Obsługa krytej pływalni w zakresie ratownictwa wodnego 03.04.2023
09:00:00
790/P/2023 Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki 31.03.2023
09:00:00
798/P/2023 Obsługa serwisowa sprzętu produkcji firmy Varian Medical Systems zainstalowanego w Zakładzie Radioterapii w Bydgoszczy i we Włocławku 30.03.2023
09:00:00
800/P/2023 Usługa serwisowa dwóch systemów ExacTrac Dynamic wraz z serwerem 27.03.2023
09:00:00
791/P/2023 Usługa serwisowa dwóch systemów ExacTrac Dynamic wraz z serwerem 10.03.2023
09:00:00
786/P/2023 Naprawa obmurza ogniotrwałego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów medycznych oznaczonych jako ITPO-1 oraz ITPO-2 27.02.2023
09:00:00
779/P/2023 Gr. I Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych w obiektach w Bydgoszczy oraz we Włocławku Gr. II Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych w Zakładach: Medycyny Nuklearnej i Mikrobiologii zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania 03.02.2023
12:00:00
773/P/2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Centrum Onkologii w zakresie doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 25.01.2023
12:00:00
Poprzednie Następne