Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

10/10PN/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Informacje o zamówieniu
Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
10/10PN/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-07 11:00:00
2019-05-07 11:30:00
60 dni

: 2019-03-28 09:53:46
: Jasiniok Małgorzata