Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
35/35PN/2020 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu"
38/38PN/2020 Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020.
36/36PN/2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.
34/34PN/2020 Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
37/37PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
29/29PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy 29/29PN/2020
33/33PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
32/32PN/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług z zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
27/27PN/2020 przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę - Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolonofiberoskopu) , aparatu do diatermi argonowej, myjnii sprzętu endoskopowego, ssaków próżniowych oraz system archiwizacji endoalpha dla potrzeb Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
30/30PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II, środki ochrony osobistej maski typu FFP2, FFP3 oraz kombinezon ochronny biologicznej typu TYVEK dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
Poprzednie Następne