Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
8/8PN/2021 Zakup wraz z dostawą gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2021-04-22 11:00:00
2/2PN/2021 Dostawa Środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2021-03-25 11:00:00
1/1PN/2021 dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2021-03-02 11:00:00
3/3PN/2021 Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2021-02-26 11:00:00
38/38PN/2020 Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020. 2021-02-04 11:00:00
34/34PN/2020 Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-01-12 11:00:00
37/37PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2020-12-31 11:00:00
29/29PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy 29/29PN/2020 2020-11-30 11:00:00
33/33PN/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu 2020-11-25 11:00:00
27/27PN/2020 przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę - Gastroskopu (Videogastrofiberoskopu) , Kolonoskopu (Videokolonofiberoskopu) , aparatu do diatermi argonowej, myjnii sprzętu endoskopowego, ssaków próżniowych oraz system archiwizacji endoalpha dla potrzeb Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2020-11-06 11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
4/4PN/2021 Wykonanie usługi Asysty technicznej dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu 2021-03-29 11:00:00
35/35PN/2020 Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu" 2021-02-10 11:00:00
36/36PN/2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu. 2021-02-03 11:00:00
32/32PN/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług z zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 2020-11-10 11:00:00
15/15PN/2020 Przetarg nieograniczony na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 2020-07-09 11:00:00
13/13PN/2020 Przetarg nieogrzaniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 2020-05-21 11:00:00
5/5PN/2020 Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej. 2020-03-19 11:00:00
24/24PN/2019 Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu oraz członków ich rodzin 2019-10-16 13:15:00