Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
41/41PN/2022 Modernizacja sieci kanalizacyjnej II Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 25.10.2022
11:00:00
33/33PN/2022 Modernizacja sieci kanalizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 06.09.2022
11:00:00
24/24PN/2022 Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU II - etap I. 01.08.2022
11:00:00
26/26PN/2022 Modernizacja połaci dachowej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 29.07.2022
10:00:00
22/22PN/2022 Wykonanie instalacji gazów medycznych - w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 50 stanowisk tlenowych w oddziałach Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii - w związku z Covid 19". 13.07.2022
11:00:00
14/14PN/2022 Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU - etap I. 20.06.2022
11:00:00
26/26PN/2021 Przebudowa pomieszczeń serwerownii i sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu II", nr postępowania: 26/26PN/2021, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 13.09.2021
11:00:00
12/12PN/2021 „Przebudowa pomieszczeń serwerowni i sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu 30.06.2021
11:00:00
18/18PN/2020 Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 29.07.2020
11:00:00
14/14PN/2019 Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej 08.07.2019
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
36/36/2022 Szkolenie praktyczne z nauki technik opieki nad pacjentem 14.09.2022
12:00:00
23/23PN/2022 Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" 05.08.2022
11:00:00
27/27/2022 Szkolenie praktyczne z nauki technik opieki nad pacjentem, realizowane w ramach projektu pn. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu." 27.07.2022
12:00:00
25/25PN/2022 "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu - Działania szkoleniowe. 15.07.2022
11:00:00
17/17/PN2022 na utylizacja i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 07.06.2022
11:00:00
42/42PN/2021 Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie szkoleń w ramach 2 zadań (części) tj.: Zadanie nr 1: Szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem, Zadanie nr 2: Szkolenie praktyczne z nauki technik opieki nad pacjentem, 10.12.2021
12:00:00
18/18PN/2021 Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 03.08.2021
11:00:00
21/21PN/2021 "Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu -Działania szkoleniowe. 28.07.2021
11:00:00
15/15PN/2021 Utylizacja i wywóz odpadów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 28.06.2021
11:00:00
11/11PN/2021 utylizacja i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 24.05.2021
11:00:00
Poprzednie Następne