Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
14/14PN/2024 Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap II. 25.06.2024
11:00:00