Zamawiający
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom
Tel.: 7861 400
Faks: 7861 400
Adres strony internetowej: www.szpital2.bytom.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
24/24PN/2021 " Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż cystoskopów i kriokomory w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytom 2021-08-27 11:00:00
22/22PN/2021 Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 2021-08-17 11:00:00
17/17PN/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 2021-08-13 11:00:00
13/13PN/2021 " Dostawa mebli medycznych w ramach zadania inwestycyjnego Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu." 2021-08-12 11:00:00
16/16/2021 Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż lóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medyc 2021-07-30 11:00:00
23/23PN/2021 zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. 2021-07-23 11:00:00