Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-629/18 - dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18

Informacje o zamówieniu
dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18
KC-zp.272-629/18
zamówienie z wolnej ręki
Dostawy
0 dni

: 2018-12-10 14:03:50
: Kraińska Joanna