Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Warszawska 2
52-114 Wrocław
Tel.: 34 74 100
Faks: 34 65 172
Adres strony internetowej: www.falkiewicza.pl

ZP/323/2022 - Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie
ZP/323/2022
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2022-10-13 10:30:00
2022-10-13 11:00:00
2022-11-11

: 2022-10-05 12:33:14
: Budzik Sylwia